SharonSTAT 发表于 2019-6-5 20:31:19

毕业甩卖, 最后十天(10刀或以上,可送)

本帖最后由 SharonSTAT 于 2019-7-20 22:30 编辑

有意者请联系 besincere12345 at gmail DOT com


有意者请联系 besincere12345 at gmail DOT com
有意者请联系 besincere12345 at gmail DOT com

SharonSTAT 发表于 2019-6-11 12:53:51

顶~若东西真心需要,价格可面议~

SharonSTAT 发表于 2019-6-17 10:07:41

顶~全场再打八折~走过路过不要错过啦:)

SharonSTAT 发表于 2019-6-19 21:29:21

都还在哦~全场打八折~走过路过不要错过啦~

SharonSTAT 发表于 2019-6-22 19:46:35

大床已卖出,其他的都还在哦~谢谢论坛~:)

SharonSTAT 发表于 2019-6-23 13:46:12

还有一些加湿器,塑料储藏箱之类的~若是真心实意的买家,价格非常好商量噢:)~

SharonSTAT 发表于 2019-6-27 10:47:25

顶顶顶~

SharonSTAT 发表于 2019-6-30 18:45:42

还有一些加湿器,塑料储藏箱之类的~若是真心实意的买家,价格非常好商量噢~

SharonSTAT 发表于 2019-7-2 14:44:00

都还在噢~怎么暑假没人需要二手家具的呢~嗯~:o

SharonSTAT 发表于 2019-7-6 19:05:01

顶顶顶~

SharonSTAT 发表于 2019-7-8 12:24:28

修改论文,顶帖两不误~:D

SharonSTAT 发表于 2019-7-13 14:58:43

顶顶顶~

SharonSTAT 发表于 2019-7-16 18:50:47

倒计时,置顶!

SharonSTAT 发表于 2019-7-19 17:18:15

顶顶顶~:)
页: [1]
查看完整版本: 毕业甩卖, 最后十天(10刀或以上,可送)