zhoy 发表于 2019-6-30 20:25:07

毕业甩卖 可升降小桌

本帖最后由 zhoy 于 2019-8-9 06:35 编辑

zhangdavid040@gmail.com
三脚架立式电风扇 5$
立灯 2$
夏日阴凉的麻将席,没怎么用过,单人使用,15$1m-1.5m 的可升降小桌,10$


zhoy 发表于 2019-7-25 12:41:36

casio降价为60
主机降价为130

zhoy 发表于 2019-7-30 07:30:15

免费运送

zhoy 发表于 2019-8-1 13:27:22

免费运送
页: [1]
查看完整版本: 毕业甩卖 可升降小桌